Homepagina Kruiden

De kruidenkwekerij

Tuin en keuken kruiden assortiment

Kweken van kruiden

Oogst van verse kruiden

Onderzoek tbv kruiden teelt

Kruiden nieuwe ontwikkelingen 2010

Kruiden nieuwe ontwikkelingen 2011

Contact

Verkoop kruiden

Samenwerking kwekers tuin en keuken kruiden

Risico inventarisatie en evaluatie mbt verse kruiden

Diverse, aparte tuin en keuken kruiden

Linken naar andere kruiden pagina's
Ziekten en plagen in kruiden
 

Ziekten en plagen in kruiden.

Deze webpagina is met name geschreven voor de particulier die zelf ook kruiden teelt. Tal van ziektebeelden zullen haar of hem onbekend zijn, ziektebeelden die die wij helaas door schade en schande wel kennen.

Alle ziekten en plagen die optreden in welke teelt dan ook, boomkwekerij, aardbeien, witlof, fruitteelt etc. om maar iets te noemen, treden ook op in de teelt van kruiden. Of u deze tuinkruiden nu zelf in pot kweekt of in uw moestuin, maakt niets uit.

We merken op dat deze webpagina nooit volledig kan zijn, en daarbij is deze in ontwikkeling (december 2010)

Een van de ziektebeelden die ons het meest frappeerde was het ontstaan van knolvoet in de teelt van het kruid Rucola. Knolvoet is een gevreesde ziekte (een zwam) in de teelt van koolachtigen. Rucola is indirect familie van de kool.

Knolvoet aan de wortel van het kruid Rucola

Verdikkingen aan de wortels van het kruid Rucola, veroorzaakt door Knolvoet.

Deze verraste ons volkomen, immers op het betreffende perceel had nog nooit Rucola gestaan! Maar ook hadden hier nog nooit koolgewassen dan wel groenbemesters die familie van de kool zijn, gestaan. Onderstaande foto's geven een beeld van de opkomst van het ter plaatse gezaaide kruid en de vele lege plekken veroorzaakt door knolvoet.

Schadebeeld in Rucola, veroorzaakt door de waardplant Herderstasje. In de kruidenteelt is het van groot belang te letten op waardplanten.

Schadebeeld in het kruid Rucola, veroorzaakt door knolvoet.

De infectie door knolvoet werd in dit geval veroorzaakt door een zogenaamde waardplant. Waardplanten zijn planten die een ziekte of plaag in stand houden. In dit geval was het Herderstasje de duidelijk aanwijsbare waardplant. Herderstasje is nml familie van de koolachtigen nml de "kruisbloemenfamilie" "Brassicaceae".

 

Onderstaand twee afbeeldingen van Wikipedia, van de website: http://nl.wikipedia.org/wiki/Herderstasje, klik hier.

In de teelt van het kruid Rucola is Herderstasje een waardplant voor knolvoet

Herderstasje, met de "tasjes van de herder", waar het zaad in groeit.

Herderstasje in het voorjaar, lijkt sterk op het kruid Rucola en is er indirect ook familie van.

Herderstasje, bladrozet, gelijkend op het kruid Rucola, waar het een zeer verre familie van is.

De Herderstasjes die op dit perceel groeide hadden allemaal een verdikte wortel, kenmerkend voor knolvoet.

Vanuit verschillende bronnen wordt duidelijk gesteld dat knolvoet amper te bestrijden is, en dat deze makkelijk 7 jaar kan overleven op een perceel.

Echter één bron vermelde het inzetten van de kunstmestsoort "Kalkstikstof", niet te verwarren met "Kalksalpeter".. Deze meststof doorloopt na het aanbrengen een aantal chemische processen. Een daarvan is het ontstaan van "cyanamide". Cyanamide zou instaat zijn deze zwam te doden. Daarbij dood cyanamide kiemend onkruid.

Onderstaande afbeelding is afkomstig van de website van een van de vele producenten van kalkstikstof AlzChem, klik hier.

Omzetting van kalkstikstof naar nitraat

Omzettingsschema van Kalkstikstof (Kalkcyanamide) naar voor de plant beschikbaar nitraat.

We besloten om een tweetal proeven uit te zetten met deze kunstmest. Bij de onderstaande proef hebben we een strook van 6 meter breed bemest met deze meststof, omgerekend 800 kg per hectare. Daarna is dit ingeregend en afgedekt met plastic om alles zo goed mogelijk in de grond te houden.

Proef met kalkstikstof in het kruid Rucola

Proef Kalkstikstof ter bestrijding van knolvoet in het kruid Rucola.

De uitkomsten van deze twee proeven waren matig tot slecht te noemen. Op beide percelen was aanvankelijk een redelijk goede werking tegen kiemende onkruiden waar te nemen. Echter de proef op het veldje waar de besmetting zeer zwaar was - bovenstaande foto - was het effect op knolvoet minimaal te noemen. Dus dit doen we niet meer.

Een ding viel ons wel op. Het bovenstaande perceel verkregen wij vanuit de ruilverkaveling. Dit perceel was nooit gemest met groencompost. De meeste percelen waar wij Rucola telen dan wel teelden waren wel met groencompost bemest. Op deze percelen kwam knolvoet duidelijk minder dan wel niet voor.

Verschillende websites en andere bronnen vermelden het gebruik van groencompost (bevat veel calcium) dan wel aanvoer van calcium ( o.a. kalk of gips) als een preventieve maatregel tegen knolvoet. Onze ervaringen lijken dit te bevestigen.

Terug naar homepagina Kruiden, klik hier