Homepagina Kruiden

De kruidenkwekerij

Tuin en keuken kruiden assortiment

Kweken van kruiden

Oogst van verse kruiden

Onderzoek tbv kruiden teelt

Kruiden nieuwe ontwikkelingen 2010

Kruiden nieuwe ontwikkelingen 2011

Contact

Verkoop kruiden

Samenwerking kwekers tuin en keuken kruiden

Risico inventarisatie en evaluatie mbt verse kruiden

Diverse, aparte tuin en keuken kruiden

Linken naar andere kruiden pagina's
Ziekten en plagen in kruiden

 

Risico Inventarisatie en Evaluatie kruiden teelt m.b.t. voedselveiligheid

Deel 5: Een voorbeeld van een "toeleveranciersverklaring" betreffende onze kruiden aan Langfruit B.V

 

 

 

Onderstaande tekst betreft de door ons ondertekende "toeleveranciersverklaring" voor Langfruit B.V.

Toeleveranciersverklaring

Bedrijfsgegevens:

Bedrijfsnaam:                 Kruidenkwekerij Hendrickx Driessen ..

Bezoekadres:                  Grubbenvorsterweg 32 A .....................       

Postcode en Plaats:         5973 NB   Lottum .................................

 

Telefoonnummer:……06 309 87 959…. Mailadres:…wahendrickx (AD) planet.nl……...

  • Is uw bedrijf in het bezit van een gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem?            NEEN

Zo ja, is dit dan:     HACCP / BRC / IFS /  GlobalGAP /   ISO / RIK/ QS

Anders nl: …Eigen kwaliteitszorgsysteem gebaseerd op GlobalGAP…………………….………

Wilt u een kopie van het certificaat met deze verklaring mee sturen en ga door met vraag   3.

  • Bent u niet gecertificeerd, maar werkt u wel volgens een schriftelijk vastgelegd kwaliteitssysteem?

Ja

       Stuur dan een kopie van de inhoudsopgave van dit systeem met deze verklaring mee.

  • Bent u in het bezit van en Tracking en Tracing systeem?

Ja , middels perceelscodes en afleverbonnen

  • Heeft u een Allergenenmanagement?

Neen, is ook niet noodzakelijk bij ons. O.a. doordat wij niet wassen en verpakken.

  • Laat u regelmatig producten controleren op de aanwezigheid van residu van gewasbeschermingsmiddelen?

Neen , beschikbaarheid toegelaten middelen in kruidenteelten zijn zo gering dat het risico van residu uitgesloten kan worden. Daarbij zetten wij zoveel mogelijk biologische middelen in, die ook in de biologische landbouw toegelaten zijn.

    • micro-organisme?

Neen , niet noodzakelijk. Er is geen gebruik van verse mest en daarbij wordt er niets verpakt, dan wel omgepakt. Het risico van bacteriële besmetting is nagenoeg nul. Dit is mbt ons bedrijf informeel bevestigd door iemand van de VWA.

    • hoeveelheid nitraat?

Neen , is niet noodzakelijk daar wij geen winterproducten telen waarin nitraat kan ophopen. Daarbij wordt nagenoeg elk perceel vooraf geanalyseerd op stikstof en enkel bijgemest wat strikt noodzakelijk is. De gebruiksnorm voor stikstof per hectare (LNV) is daarbij nog nooit gehaald.

       Zo ja, bent u dan bereid om resultaten hiervan op aanvraag aan ons ter beschikking te stellen?

 

Wij kunnen ten alle tijden inzicht verschaffen in de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen, grondanalyses en stikstofgiften.

 

  • Ik verklaar bovengenoemde vragen naar waarheid te hebben beantwoord en dat de door ons geleverde producten voldoen aan Nederlandse wet en niet genetisch gemanipuleerd zijn.

       Indien bij de door ons geleverde producten een overschrijding van de residu-, microbiologie- en/of nitraatnorm wordt geconstateerd, zijn wij derhalve volledig aansprakelijk te stellen.

 

              Datum: ……19 februari 2010……… …………………… Naam:…Wout Hendrickx………….        ………………………………. ...................

 

      

              Functie :……Directeur…………………………… .....................................   Handtekening: W. Hendrickx

 

Deze verklaring graag per omgaande retour naar: faxnr: 077- 3236660 of mail: lduijvestein (AD) langfruit.nl

 

Terug naar pagina Risico inventarisatie en evaluatie kruiden, klik hier

Naar boven