Homepagina Kruiden

De kruidenkwekerij

Tuin en keuken kruiden assortiment

Kweken van kruiden

Oogst van verse kruiden

Onderzoek tbv kruiden teelt

Kruiden nieuwe ontwikkelingen 2010

Kruiden nieuwe ontwikkelingen 2011

Contact

Verkoop kruiden

Samenwerking kwekers tuin en keuken kruiden

Risico inventarisatie en evaluatie mbt verse kruiden

Diverse, aparte tuin en keuken kruiden

Linken naar andere kruiden pagina's
Ziekten en plagen in kruiden

 

Onderzoek kruidenteelt:

Natuurlijk altijd de vraag wat te onderzoeken in de kruiden!

Op de eerste plaats komen bij ons de bodem en bladmonsters van de diverse kruiden.

Bij een geheel nieuw perceel - met voldoende oppervlakte - doen we meestal een drietal vooronderzoeken. Dit om de start voor de kruiden optimaal te maken.

Dit betreft een Spurway-Excellent analyse - Altic Laboratorium, een analyse volgens Soiltech Solutions - van Iersel en een Chroma-onderzoek - van Iersel.

Vervolgens een eigen onderzoek van de brix-waarde van het plantsap van de diverse kruiden.

Ook is een stuk tekst betreffende No-Tillage (direct inzaaien zonder de grond te bewerken) opgenomen. No tillage en "niet kerende grondbewerking" is bij ons in onderzoek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud, klik op naam

Naar grondmonster Altic, klik hier

Naar grondmonster Soiltech, klik hier

Naar Chroma, klik hier

Naar herfst analyse Spurway, klik hier

Naar Brix-meting van de verse kruiden, klik hier

Naar No-Tillage ofwel niet kerende grondbewerking, klik hier

 

Grondmonsters percelen voor aanvang kruidenteelt

De onderstaande Spurway-Excellent laat ons zien wat er aan voedingstoffen vrij kan komen op middellange termijn.

Klik hier voor Altic, als u meer informatie zoekt.

Altic Spurway-plus analyse. Inclusief humus-gehalte, afslipbaar, etc.

Grondmonster oktober 2005, nieuw perceel, Spurway - Excellent, Altic.

De analyse door SoilTech Solutions laat zien welke elementen er ook aanwezig zijn, maar die lastig in oplossing komen. Het is te beschouwen als "bevroren" t.o.v. "ontdooit" zoals bij Altic. Maar het is wel aanwezig!

Klik hier voor SoilTech Solutions - van Iersel

 

SoilTech Solutions / bodemanalyse

Grondmonster oktober 2005, nieuw perceel, SoilTech Solutions.

Zo laat Altic bijvoorbeeld een hoeveelheid actieve Calcium zien van 1178 kg. Soiltech daarentegen een totaal aan Calcium van 1971 kg! Hoe deze cijfers ten op zichte van elkaar te interpreteren vertel ik u niet, wel kan ik u vertellen dat het mij veel bespaard heeft.

We nemen daarbij het liefst ook nog een Chroma, (SoilTech) deze ter beoordeling van de bodemvruchtbaarheid. Men ziet met dit monster ook de mate waarin door de jaren heen met een bodem is omgegaan.

Zie ook deze link, klik hier Een Pdf betreffende chroma's.

 

SoilTech Solutions / Chroma-analyse

Grondmonster / Chroma. Oktober 2005, twee nieuwe percelen, SoilTech Solutions.

Extra grondmonster aanvang herfstteelt kruiden.

In het teeltjaar zelf wordt het perceel ingedeeld in stroken van 12 meter breed waarin later gezaaid wordt. Het betreft hier de kruiden Dille en Koriander. ( Andere kruiden - de zogenaamde vaste planten - staan in rijen of volvelds ) Van elke strook wordt, als we naar aanleiding van de bovenstaande analyses problemen verwachten, voor het zaaien een grondmonster genomen. Deze worden door Altic B.V in Dronten geanalyseerd. Wij kiezen in dit altijd voor Spurway-plus, klik hier. Deze voortreffelijke analyses hebben zich bij ons in de praktijk ruimschoots bewezen!

In ieder geval nemen we in de tweede helft van het jaar monsters. Er zijn immers inmiddels voedingsstoffen afgevoerd door de regen - uitspoeling - , er is opname door het voorgaande kruidenteelt, er valt nog wat uit de lucht - vroeger was dit met name Zwavel, zure regen! Er zijn voedingsstoffen vrijgekomen uit de compost en het monster van SoilTech liet zien dat er nog stoffen vrijkomen uit de bodem zelf, o.a. door bacterie en schimmelwerking. Al met al een complex en niet juist in te schatten geheel!

 

 

Altic, herfstteelt Dille en Koriander, Spurway onderzoek

Altic Spurway-plus analyse 2 augustus 2007, voor aanvang herfst, kruidenteelt Dille en Koriander.

Brixmeting (suiker) plantsap kruiden.

Uit bovenstaand monster zien we dat we het goed gedaan hebben vanuit de vorige kruidenteelt. Het stikstofcijfer is schitterend te noemen, hier hoeft maar een beetje van bijgemest te worden. Aan een aantal andere voedingsstoffen moeten we nog wat sleutelen. Maar hoeveel?

Meestal houd het verhaal hier wel zo'n beetje op. Sommigen stellen: "Het Eurogap certificaat is binnen, dan wel de HACCP papieren". Zolang we de stikstof maar in de gaten houden zal het wel goed gaan. En neemt men wel een extra monster??

Maar wij nemen nog een stap, eentje die de meeste bedrijven vaak niet nemen, het nemen van bladmonsters van onze verse kruiden. Juist bladmonsters tonen ons zeer precies wat we en vooral hoeveel we bij moeten bijmesten voor een optimale en gezonde groei.

Hiervoor nemen we bladmonsters van zeer hoge kwaliteit, van zeer mooie bossen kruiden. En uiteraard ook bladmonsters van kruidenbossen die er zeer slecht uitzien. Tegelijkertijd prikken we rondom deze uitersten ook de bodemmonsters. Het kost aardig wat duiten, maar je weet precies waar de schoen dan wel wringt of lekker zit. En aan het einde van de rit blijkt vaak dat er veel minder bijgemest hoeft te worden dan we aanvankelijk dachten, toch kostenbesparend uiteindelijk!

Gelukkig hebben we ook een manier gevonden, geleerd van Graeme Sait - waarover zo dadelijk meer, om te kijken hoe optimaal de groei van onze kruiden nu werkelijk is. Deze lezen we af uit een simpele plantsap meting, nml het suiker dan wel het brix-gehalte van het plantsap. Hiervoor gebruiken we een simpele refractometer.

Brix ofwel refractometer. Belangrijk is regelmatig ijken!

Brixmeter ofwel refractometer.

Verse kruiden, plantsapmeting, Kervel

Brixmeting suiker in Kervel

De meeting van het suikergehalte van Kervel op 27 november 2007, een donkere dag, rond 16.00 uur. De waarde lag tussen de 9 en 14 % wat heel hoog is voor deze tijd van het jaar.

De Koriander liet zelfs nog tussen de 15 en 18% zien, gewoon Top, zou Herman den Blijker zeggen!

Voor de geintresseerde, een link naar Wikipedia met meer informatie en een tabel met waardes voor verschillende teelten, klik hier

Deze meeting laat niet allen zien dat een plant genoeg suikers maakt, maar een hoge brix en een onregelmatig afleesniveau laat vooral zien dat de opname en aanwezigheid van voedingsstoffen in orde is. En deze kan alleen in orde zijn als er een zekere mate van balans van o.a. voedingsstoffen in de bodem is. D.w.z. dat de kruiden optimaal groeien!

Verse kruiden, plantsapmeting door Wout

Brix meten

Toen ik vorig jaar tegen Graeme Sait van Nutri-Tech Solutions Australia zei dat wij nagenoeg altijd zulke hoge en nog hogere waardes in onze kruiden meten, kreeg ik een zeer groot compliment. Klik hier voor Nutri-Tech Solutions Australia, in onze ogen mensen met een realistische kijk op landbouw, al was het maar omdat zij ook naar het geheel kijken. Informatiedagen door deze geweldige inspirator worden geregeld georganiseerd door SoilTech Solutions Nederland, klik hier, voor meer informatie.

A propos, we hebben geen aandelen in dit bedrijf!

Tal van andere onderzoeken lopen nog. Een betreft de vrijgave van Calcium uit snoeihoutcompost, een ander onderzoek betreft de relatie tussen Nitraat en Mangaan, iets waar inmiddels zeer spectaculaire feiten uit naar boven kwamen!

Zo ziet u dat waar Eurogap stopt, wij doorgaan met onderzoek naar gezonde en uitgebalanceerde voeding en het telen van Top-kruiden.

No-tillage ofwel niet kerende grondbewerking in de kruidenteelt.

Onderstaand nog 3 foto's over het zogenaamde no-tillage systeem, een onderzoek wat al enkele jaren loopt bij ons, klik hier voor extra informatie van Wikipedia.

No-tillage kenmerkt zich doordat men de bodem niet meer bewerkt, maar rechtstreeks zaait in schoon land. Het streven is op deze wijze het bodemleven - o.a. wormen - niet te verstoren.

Dit systeem proberen we met name uit in de herfstteelt van onze kruiden. Een aantal percelen laten we na de eerste oogst liggen, verwijderen al het onkruid en maaien vervolgens alles af. Een groot voordeel is het gegeven dat er bijna geen onkruid meer opkomt, het meeste is immers al gekiemd. Het tweede grote voordeel is het feit dat men door het achterwege laten van een grondbewerking de aanwezige regenwormen niet dood. Zie bijvoorbeeld deze link, The 7th international symposium on earthworm ecology klik hier.

Voor wie meer informatie zoekt, "Google" bijvoorbeeld op: [ no tillage earthworms ]

In mijn ogen, en je hoeft hiervoor echt niet biologisch te telen, is een goede bezetting door regenwormen een indicatie voor een gezonde bodem. Wormen zijn eigenlijk gratis arbeiders, ze zetten de hele grond om en laten de mooiste mest achter die er is, wormenmest. Klik hier voor info over wormenmest.

We hebben op deze percelen in de herfst dan ook nooit wateroverlast, er zijn zoveel gangetjes in de grond waar het water weg kan.

 

Koriander, geen grondbewerking. Opmerkelijk is geen water in de rijen na regenbui!

Koriander, geen grondbewerking voor het zaaien, eind november 2007

 

No tillage in kruidenteelt, hoopjes wormenmest duidt op goede bodemactiviteit

Bovenstaande foto laat mooi de hoopjes mest van de wormen zien. Des te meer hoopjes, des te meer activiteit!

 

Koriander, kopeg. Opmerkelijk meer straatgras en duidelijk minder wormenmesthoopjes.

Bovenstaande foto laat bewerkte grond zien - kopeg, 15 cm diep -, de koriander is in dezelfde tijd gezaaid als de vorige foto. Onkruiddruk is hier veel hoger. Daarbij is het na een regenbui veel "soppiger"! De gangen van de wormen zijn immers doorbroken, het water kan niet meer zo snel weg. Ook staat er opmerkelijk meer straatgras wat eveneens duidt op een minder goede structuur (van de bovenste laag)

Onze indruk door de jaren heen is dat dit no-tillage systeem in een natte herfst te verkiezen is boven een grondbewerking. Daarbij lijkt het erop dat kruiden een niet-kerende grondbewerking prefereren.

Triest

Tja, zo gaat ie goed!

Een soortgelijk idee hebben we dan ook dit jaar voor het eerst geprobeerd in de lente. In de herfst (2006) werd het perceel klaargelegd, compost infreezen, vervolgens diepzaaiklaarmaak-machiene (30 cm diep los en gelichte grond) gevolgd door een kopeg, om het mooi vlak te leggen.

In het voorjaar is met de kopeg alles mooi 'blank' gelegd en vervolgens ingezaaid. Het resultaat was bemoedigend te noemen, in ieder geval kon men vrij vroeg op het perceel aan de gang, wat een groot voordeel is en wat o.a. ook de opzet was van deze proef.

Twee soortgelijke proeven zijn in dit najaar, 2007, uitgezet. Dit maal met een dieptand-ganzenvoet, 50 cm diep.

We zullen hier in de toekomst over berichten. Kijk hiervoor bij "nieuwe ontwikkelingen kruiden"

Wuf past op de kruiden

In de tussentijd past Wuf wel op.

 

Naar boven

 

Home Kruidenkwekerij Tuin en keukenkruiden assortiment Kweken kruiden Oogst van verse kruiden Onderzoek kruidenteelt Nieuwe ontwikkelingen Contact Verkoop kruiden Samenwerking Risico evaluatie verse kruiden Diverse, aparte tuin en keuken kruiden