Homepagina Kruiden

De kruidenkwekerij

Tuin en keuken kruiden assortiment

Kweken van kruiden

Oogst van verse kruiden

Onderzoek tbv kruiden teelt

Kruiden nieuwe ontwikkelingen 2010

Kruiden nieuwe ontwikkelingen 2011

Contact

Verkoop kruiden

Samenwerking kwekers tuin en keuken kruiden

Risico inventarisatie en evaluatie mbt verse kruiden

Diverse, aparte tuin en keuken kruiden

Linken naar andere kruiden pagina's
Ziekten en plagen in kruiden

 

Het kweken van verse kruiden:

De basis voor elke kruidenteelt is de bemesting, de grondbewerking en de keuze van het perceel - de zogenaamde vruchtwisseling. Deze zijn zeer bepalend voor een goede oogst. Op deze wijze proberen wij ziektes en plagen een stap voor te blijven. Het aantal bespuitingen voor insecten en schimmels is dan ook minimaal. Uiteraard komt dit ook doordat kruiden hier minder gevoelig voor zijn en de selectie hier op is aangepast. Dit alles resulteert in goede gezonde opbrengst en een zeer lage milieubelasting.

Onderstaand een kleine indruk hoe bij ons kruiden gekweekt worden.

 

 

 

 

 

Kruiden, zaadteelt veelal in eigen beheer.

Eigen zaadteelt, Dille en Koriander.

Al jaren kweken we ons eigen kruiden zaad. In dit geval Dille rechts en Koriander links. Onze ervaring met eigen zaadteelt in Nederland, Egypte, Thailand en de Dominicaanse Republiek wees jaren geleden al uit dat het zaad lokaal gekweekt dient te worden. Recente publicatie's van diverse Universiteiten bevestigen het zogenaamde "locale - gen", de aanpasing die een plant, d.w.z. het zaad, maakt aan alle locale factoren.

 

Het strooien van compost, basis voor een geslaagde kruidenkweek

Bemesting, verspreiding van gerijpte compost.

Een compost is van essentieel belang voor een goede start voor het kweken van kruiden. Wij gebruiken het liefst snoeihoutcompost, die als het kan, nog enige tijd blijft narijpen in de hoop op het veld.

In ieder geval gebruiken we al jaren geen (varkens) drijfmest meer, voornamelijk doordat deze resten van antibiotica bevat, om over mycotoxines, endotoxines, E-Collie en MRSA-bacteriën etc. maar te zwijgen. Daarbij speelt de ethnografische samenstelling van de Europese bevolking voor ons ook mee.

Na tal van jaren zijn wij er wel van overtuigd geraakt dat er eerst een bodemanalyse moet plaats vinden. Bij een gehalte van 400 kilogram Kalium per hectare is het onverantwoord om deze compost toe te dienen, omdat deze compost rijk aan Kalium is! We kiezen dan ook in dat geval voor het zaaien van groenbemesters dan wel Tagetes om de bodemvruchtbaarheid - met name de humus - op peil te houden.

De laatste bevindingen wijzen zelfs uit dat men deze compost het beste kan toedienen in een rust-jaar, dan wel een jaar waarin men Tagetes inzet voor de aaltjes bestrijding. Evident is wel dat deze compost zeer goed verdeeld moet worden door de grond. Mocht men kiezen om te ploegen na het infreezen, dan moet het infreezen zeker 20 cm diep gebeuren, het ploegen kan dan tot 30 cm diep. Ervaring leert evenwel dat freezen tot 10 cm, diep losmaken - Diepzaaiklaarmaakmachine- en kopeggen om een mooi vlak perceel te verkrijgen, een beter effect heeft. Op deze wijze verteerd de compost beter.

Grondbewerking, het infreezen van compost. Het jaar daarna werd het kruid Mint aangeplant.

Grondbewerkig, het onderfreezen van de compost. Hierna werd het meerjarige kruid Munt aangeplant. Op de voorgrond het kruid Rozemarijn. (Rozemarijn is lekker bij de aardappeltjes)

Het infreezen van deze compost laten we dan ook door gebroeders De Boer doen. Met hun krachtige tractoren en juiste machines is het resultaat altijd prima in orde. Let op de zeer brede banden van de tractor, de bodemdruk is nihil!

Gebr de Boer met spitmachine

Soms laten we ook spitten. De zwaardere gronden profiteren hier duidelijk van, de grond komt losser te liggen en is beter bewortelbaar

Helaas niet afgebeeld de diepe grondbewerking, zie hiervoor bijvoorbeeld "nieuwe ontwikkelingen" klik hier. Bijna al onze kruiden hebben een zogenaamde penwortel. Dit houdt in dat ze na opkomst direct diep de grond ingroeien. Dille bijvoorbeeld is na 3 weken al 30 cm diep geworteld, bovengronds 10 centimeter gegroeid. Als er dan storende lagen zijn ontstaat er onmiddelijk groeiachterstand. Gebroeders De Boer hebben hiervoor een zogenaamde Ganzenvoet-ondergronder, een prachtig instrument om de grond tot 50 cm diep geheel los te leggen doordat de Ganzenvoet een "tillend" effect heeft!

Maar de lezer zal denken dat het wel allemaal meevalt met "storende lagen", mooi niet dus. Even een kort ervaringslijstje:

Het onderwerken van een groenbemester / Tagetes in de herfst met een schijveneg waarbij zinloos vaak over het (nattere) perceel gereden word om alles onder te werken.

Het oogsten van bieten of mais, ook in de herfst, met de gedachte:"Na mij de zondvloed". De zo gecreeërde storende lagen, vaak tot 40 cm diepte blijven jaren aanwezig.

Het rooien van prei, boomkwekerijgewassen etc. in de herfst met een mechanische rooier.

Het in het voorjaar bewerken, veelal cultivateren van grond onder het motto:"Het zal nu wel gaan", waarbij alles dichtgesmeerd wordt.

Het ploegen van gronden zonder de zogenaamde "ondergronders" om de "ploegzool" los te breken, wie dit nog doet moeten ze van de tractor afhalen en maar een schepje geven om mee te gaan spelen.

De voorlichter van Mertens trof ik medio juli 2007 met een zelfde verhaal. "Normaal gaat alles goed" zei hij, behalve dit regenachtige jaar. Niets is losgetrokken, het water kan niet weg, de wortels groeien niet weg, het water blijft te lang staan in de grond, alles stikt! Ikzelf heb het meegemaakt met het steken van grondmonsters dat ik zo ongeveer een hamer moest meenemen om de prikstok in de grond te krijgen!

Daarbij is het bij giften compost - maar ook bij champost en stalmest - juist van het grootste belang dat de zouten van deze compost weg kunnen spoelen, met name het Natrium. Een rustjaar draagt bij aan dit uitspoelen.

 

Teelt van Tagetes - Afrikaantjes - voorafgaand aan een nieuwe kruiden teelt

Perceel Tagetes, ook wel Afrikaantjes genaamd. Een zeer goede voorvrucht voor kruiden.

Het inzaaien van Tagetes voor de aaltjesbestrijding heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Echter, in de volksmond leeft de gedachte dat Tagetes alle aaltjes bestrijden. Niets is minder waar, het kan zelfs een bepaalde aaltjes-populatie in de hand werken. Tagetes bestrijden enkel aaltjes van bepaalde aaltjesgroepen, zie bijvoorbeeld deze link,klik hier of deze link, klik hier.

Of deze link, klik hier, over peen, met meer technische achtergronden.

De reden dat wij ze zaaien voor de bestrijding van aaltjes - Pratylenchus Penetrans - is het feit dat de kruiden Dille en Koriander familie zijn van de Peen, die zeer gevoelig is voor deze aaltjes familie. Voor de lezer, Rucola heeft geen last van dit soort aaltjes, daarentegen wel van het "bietenaaltje". Maar eigenlijk zijn de meeste kruiden gevoelig voor tal van soorten aaltjes.

Een anecdote wil ik u niet onthouden. Z'on 25 jaar geleden maakte ik op mijn werk, destijds bij een boomkweker, een opmerking over het zaaien van Tagetes om aaltjes te bestrijden. De broer van de werkgever viel van zijn stoel van het lachen en kon de rest van de dag, telkens als hij mij ergens zag, de slappe lach niet houden. Inmiddels worden er honderden hectares Afrikaantjes gezaaid...............

Voor het resultaat van een goede aaltjesbestrijding is een maximale grondbewerking en een goede bemesting wel een vereiste. Men wil immers van deze aaltjes af, dus moeten de Tagetes maximaal verticaal en horizontaal kunnen wortelen!! Iets wat zeer vaak onderschat wordt.

Het maken van een vals zaaibed. Is zeer wenselijk betreffende het kweken van kruiden

Het maken van een "vals zaaibed".

In het voorjaar, nadat alle percelen zaaiklaar gelegd zijn - grondbewerking en bemesting - proberen we direct zoveel mogelijk onkruid te laten kiemen. Wat nu kiemt is makkelijk te verwijderen, oppervlakkige grondbewerking dan wel met een chemische bestrijding. Dus de sproeiers aangezet! Het water wat we gebruiken is afkomstig uit een beregeningsput, nooit uit het oppervlaktewater, dit ivm Salmonella.

Ook is dit voor ons de ideale kans om de bodemvruchtbaarheid op peil te brengen, we voegen suikers en zeewier toe voor bacterie en schimmelgroei in de bodem. Daarbij is dit het beste moment om voedingsstoffen zoals Borium en Mangaan in balans te brengen ten opzichte van de andere voedingsstoffen zoals Calcium en Stikstof. Ook geven we extra humine en fulvine zuren, deze leggen de toegevoegde voedingsstoffen min of meer vast, vertraagde afgifte, zodat deze met een flinke bui niet uitspoelen. Op percelen met veel Kali is een forse gift van humine en fulvine zeer welkom, deze buffert de Kali duidelijk. Dit komt overduidelijk het kweken van kruiden ten goede.

Teelt van koriander. Zaaibed 12 meter breed. Regenbuizen liggen al klaar.

Het zaaibed, 12 meter breed, met koriander. Andere kruiden, zoals munt, worden volvelds geplant.

Het kweken van Rucola, 2 weken na het zaaien.

Het kweken van Rucola, 2 weken na het zaaien. Tijd voor de schoffel!

Kweken van het kruid Rucola, ook wel Roket genaamd. Voorgrond 3e week, opeenvolgende stukken

Het kruid Rucola, opeenvolgende partijen gezaaid.

Een lekkere frisse bui over de kruiden, stoffig was het wel inmiddels.

Tja, dit werd eens tijd! Het was inmiddels erg stoffig.

Oogsten maar! Een super kruiden veldje Rucola. Top-productie!

Bovenstaande foto spreekt voor zich, kruiden productie! Van dit veldje Rucola kun je wel erg veel salade maken!

Onze kleine Doberman in de kruidentuin

Kleine Wuf gaat vanaf kleins af aan mee naar de kruidentuin.

Het is ongeloofelijk hoe snel een Dobermann leert om netjes op de paadjes te lopen. Ondanks dat het geen jachthond is heeft ze al vele konijnennestjes uitgegraven. En neem maar aan, konijnen kunnen zeer veel overlast geven.

Een andere kruiden oppasser, de valk. Deze vangen veel muizen en insecten. Soms een jong konijn.

Een andere gratis oppasser tegen de muizen en konijnen, de sperwer. Op de voorgrond de kruiden munt en salie, paarse bloemen.

Aanleg meerjarige kruiden, Rozemarijn en het aanbrengen van grof snoeihoutcompost. Dit veld is volgend jaar pas in productie.

Aanleg van Rozemarijn en het aanbrengen van grof snoeihoutcompost. Dit veld is volgend jaar pas in productie.

In andere kruiden kan men dit materiaal ook goed aanwenden. Met name de kruiden die vaste planten zijn profiteren van deze mulch.

Het kweken van Rozemarijn. De grond bedekken we met grof snoeihoutcompost. Op deze wijze is er bijna geen chemische onkruidbestrijding nodig. Dit doen we ook in de Salie. Hiermee bevorderen we ook de vorming van schimmels in de grond. Schimmels rondom de plantenwortels zijn van vitaal belang voor planten, met name houtachtigen. Hier kan ik wel een hele site over vol schrijven. Beter kunt u eens kijken op de site van Soilfoodweb van Dr Ingham - de meest vooraanstaande onderzoekster ter wereld op dit gebied!

Link naar site van Dr Ingham, Soilfoodweb, klik hier

Link naar Dr Ingham zelf, klik hier

Overigens is het een hardnekkig fabeltje dat men met een mulch, in dit geval van snoeihoutcompost, ziektes in de hand zou werken. Ik heb mijn hele leven nog nooit met een fungicide in Rozemarijn hoeven te spuiten!

Ook opmerkingen van een teveel aan voedingsstoffen door deze mulch is larie. De vertering van dit materiaal gaat zo langzaam dat ik deze in grondmonsters geeneens terug zie. Daarbij zie je grof snoeihout nog jaren later terug in de bodem. Latere kruidenaanplanten hebben hier duidelijk profijt van.

Een tweetal laatste foto's wil ik u niet onthouden, de trots van onze kruidenkwekerij. Het betreft hier twee foto's van de Koninginnenpage, een uiterst zeldzame vlinder, klik hier.

Enerzijds is deze vlinder zo ongeveer verdwenen door het hoge gebruik van bestrijdingsmiddelen in het verleden. Anderzijds uiteraard omdat de geschikte habitat voor deze vlinders gaandeweg verdween, met name door de hoge stikstofdepositie's veroorzaakt door intensieve veehouderijen.

Het is dan ook te idioot voor woorden dat men in Limburg en Brabant zoveel varkens en kippenflats wil bouwen, juist in een gebied wat o.a. door fijnstof al een van de meest ongezonde gebieden van Europa te noemen is. Juist deze megabedrijven met enorme uitstoten van o.a. ammoniak zullen deze bijna uitgestorven vlinder wederom bedreigen. Meer hierover kunt u vinden op de site van "Behoud de Parel", klik hier. (Maar dit even terzijde om ons ongenoegen kenbaar te maken, mijn brief aan de gemeenteraad en aan "Knowhouse"kunt u hier lezen, klik hier )

Onderstaand twee foto's van de rups van de Koninginnenpage in de teelt van Dille, het duidelijkste bewijs wat ik de lezer kan tonen dat er nagenoeg geen insecticides gebruikt worden in onze kruiden. Deze vlinder is zo gevoelig voor alle bestrijdingsmiddelen, tegenwoordig zo eufemistisch gewasbeschermingsmiddelen en biocides genaamd, dat deze enkel verschijnt als alles in orde is. Toen wij vroeger nog een kleine kruidentuin hadden verscheen deze vlinder als eerste!

Dille kruid, rups van de Koninginnepage in dille

Koninginnenpage in de teelt van dille

Kruiden, rups van Koninginnenpage in dille. Zelfs dikke stelen eten ze als ze groter zijn!

Prachtig mooi beest

Naar boven

 

Home Kruidenkwekerij Tuin en keukenkruiden assortiment Kweken kruiden Oogst van verse kruiden Onderzoek kruidenteelt Nieuwe ontwikkelingen Contact Verkoop kruiden Samenwerking Risico evaluatie verse kruiden Diverse, aparte tuin en keuken kruiden