Homepagina Kruiden

De kruidenkwekerij

Tuin en keuken kruiden assortiment

Kweken van kruiden

Oogst van verse kruiden

Onderzoek tbv kruiden teelt

Kruiden nieuwe ontwikkelingen 2010

Kruiden nieuwe ontwikkelingen 2011

Contact

Verkoop kruiden

Samenwerking kwekers tuin en keuken kruiden

Risico inventarisatie en evaluatie mbt verse kruiden

Diverse, aparte tuin en keuken kruiden

Linken naar andere kruiden pagina's
Ziekten en plagen in kruiden

 

 

Nieuwe ontwikkelingen 2011 mbt de kruiden teelt.

Verder met Nemat, o.a. aaltjes en Rhizoctoniabestrijding.

Nemat, toch wat lastiger dan gedacht, een aantal proeven:

1 Voordelen en teelt Nemat in kruiden, klik hier

2 Gecombineerde proef, niet-kerende-grondbewerking in de Kruidenteelt en Nemat, klik hier

3 Aaltjesbestrijding in Kruiden met Nemat, klik hier

4 Knolvoet in Nemat, klik hier

5 Uitval gezaaide kruiden dille en koriander door koolvlieg larven, klik hier

6 Conclusies Nemat in kruiden, klik hier

 

 

1 Voordelen en teelt Nemat in kruiden

De groenbemester Nemat, die vorig jaar zo veelbelovend leek, blijkt toch een aantal beperkingen te kennen. Maar ja, dat is wel met elke groenbemester.

Laten we eerst eens de voordelen bekijken.

In het voorjaar gezaaid is het een zeer snelle bodembedekker, 12 kg zaad per hectare gebruikten wij, met een snelle en mooie doorworteling. Onkruid is in dit geval geen probleem, daar groeit Nemat te snel voor. Wel bleek een startgift van 120 kilo stikstof noodzakelijk te zijn voor een vlotte weggroei. Trouwens, Nemat vreet die 120 kilo nagenoeg op!

Bloeiende Nemat, een prachtige drachtplant voor bijen en andere insecten

Bloeiende Nemat, een prachtig gewas voor bijen en andere insecten.

 

Snelle diepe doorworteling

Een snelle en diepe doorworteling. Op deze wijze begint de bestrijding van aaltjes in de kruidenteelt al vroeg.

 

Strak veldje Nemat

Strak veldje Nemat, enkel de rijsporen zijn nog niet bedekt. Later willen we hier het kruid Kervel zaaien.

Goede grondbedekking, geen onkruid

Mooie bedekking, geen onkruid. Rechtsonder mijn sok, klomp geeft grootte aan na 4 weken, voorjaarszaai

Praatje met loonwerker

Praatje met de Loonwerker. Fendt met 330 pk, soms nog niet genoeg.

Beregening Nemat

Beregenen Nemat om de aaltjes uit de tent te lokken.

De zomer van 2011 was gortdroog te noemen. Voor een goede werking tegen aaltjes moeten aaltjes wel vocht hebben. Immers ze moeten zich door de bodem kunnen verplaatsen naar de wortels van de Nemat. Even een hectaartje beregenen, 500 Euro!

Van de site van Alliance http://www.alliancegroep.nl/activiteiten/akkerbouw/groenbemesters/nemat-eruca-sativa.html:

Het bijzondere aan Nemat is dat de Glucosinolaten en de Myrosinase-enzymen zich in de wortels bevinden en niet bovengronds in de bladmassa, zoals bij het biofumigatie geschikte gele mosterdras Caliente. Zoete lokstoffen in de wortels verleiden cyste- en wortelknobbelaaltjes de wortels aan te prikken. Zodra het aaltje een hap uit de wortel neemt, reageert het Glucosinolaat met de Myrosinase, waarna het gas Isothiocyanaat wordt gevormd en het aaltje ter plekke stikt.

Trouwens, ondanks dat Nemat diep wortelt - tot 60 cm diep gemeten - houdt het wel van water. De massa die het dan vormt is fors. Met name de hardheid van de stengels, wat duidt op een hoog drogestof gehalte, is indrukwekkend te noemen.

Klepelen Nemat

Klepelen Nemat om zaadvorming te voorkomen.

Om de groeiperiode te verlengen en de aaltjesbestrijding te bevorderen is het noodzakelijk Nemat te klepelen. Dit ivm zaadvorming. En die is massaal! Klepelen kan totdat in de hauwen witte zaden zichtbaar zijn, daarna is men te laat. Edoch dit is een precair werkje. Men dient minimaal een gewaslengte van 20 cm te laten staan om het gewas opnieuw uit te laten slaan. Bij lager klepelen is de kans groot dat de Nemat niet meer uitslaat, zeker onder droge omstandigheden.

Nemat klepelen en onderfreesen

Klepelen en direct infrezen Nemat

Voor de teelt van het kruid Kervel lieten we de Nemat in een werkgang klepelen en onderwerken. Op deze wijze nemen we ook nog de werking van de glucosinolaten in het blad mee. Deze zouden ook werken op Rhizoctonia. Wel is dan zaak direct te beregenen, de regenbuizen hadden we daarom al klaarliggen.

Naar ons idee heeft Nemat wel een werking op Rhizoctonia en andere bodempathogenen. De kruiden Kervel, Dille en Koriander zijn hier zeer gevoelig voor. Kervel bleek op dit perceel goed te groeien, er was amper sprake van Rhizoctonia. Maar ja, het was wel; een droge zomer, dus een gefundeerd oordeel hebben nog niet.

Kruiden, Kervel mei 2011

Het kruid Kervel, na Nemat. Een top gewas!

Rest ons nog een opmerking. Het eerste gedeelte van dit perceel is in het voorjaar niet bewerkt met de Diepzaaiklaarmaak-cultivator. Wat aanvankelijk goed leek te groeien, liet in de latere droge periode toch gewas-stress zien. Het betreft hier een kleigrond met 14% afslipbaar, en dat is dus schijnbaar toch teveel om het zonder een diepere grondbewerking af te kunnen.

2 Gecombineerde proef, niet-kerende-grondbewerking in de Kruiden teelt en Nemat.

Kruid Dille na Nemat

Directe inzaai kruiden Dille na Nemat

Kruid Dille na Nemat

Kruiden, Dille na Nemat. Links, bovenin in de foto Nematters die 2x 5 liter Round-Up overleefden. Wel een goede gewasstand met nagenoeg geen uitval door Rhizoctonia.

Deze twee bovenstaande foto's zijn een gecombineerde proef. Na de Diepzaaiklaarmaak-cultivator hebben we direct Nemat ingezaaid. Dit om te voorkomen dat de niet-kerende-grondbewerking toch om zou slaan in het dichtslibben van de grond. Immers niet-kerende-grondbewerking vraagt om een continue bedekking van de bodem! Nemat werd hier een week voor het zaaien van het kruid Dille doodgespoten met Round-Up. Dit bleek geen succes te zijn. Ondanks dat er tot twee maal toe 5 liter per hectare gebruikt werd bleven er toch nog Nematters in leven! Bezien de milieubelasting is deze teeltmethodiek bij ons afgevoerd. Wel bleek dat er toch een werking op Rhizoctonia was, de uitval op dit perceel was minimaal. Wellicht is deze werking - Glucosinolaten - toch afkomstig vanuit het forse wortelpakket wat Nemat vormt.

Betreffende Rhizoctonia-bestrijding, lieten deze proeven dit jaar - 2011 - een lastig te beoordelen beeld zien. Vanwege de droge periodes was Rhizoctoniabesmetting niet eenduidig te beoordelen. We menen wel dat deze teelt perspectief biedt betreffende de bestrijding van bodempathogenen. In plaats van doodspuiten de Nemat freesen en onderwerken.

3 Aaltjesbestrijding in Kruiden met Nemat

Een andere reden om Nemat in de kruiden teelt te gaan inzetten was de bestrijding van aaltjes. Met name het kruid Dille kan hier zeer veel last van hebben. Wij doelen dan met name op het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans.

Aanvankelijk gaf de firma Alliance aan dat Nemat ook op PP-aaltjes zou werken. Klik hiervoor 2010, het aaltjesschema van Nemat.

Het toeval deed zich voor dat wij van twee percelen Nemat aaltjesmonsters konden vergelijken. Het ene perceel was in ons beheer, het perceel wat wij hadden beregend. Het andere perceel is niet beregend.

Ook hadden wij ons perceel laten klepelen op 20 cm hoogte, waardoor er amper gewasuitval optrad. Het andere perceel is aan de grond toe geklepeld, waardoor de hergroei minimaal was.

Op ons perceel had twee jaar boomkwekerij gestaan - bessenteelt (2008 - 2009) gevolgd door gerst (2010).

Op het andere perceel had gerst gestaan.

Eerst maar het aaltjesmonster van ons perceel. Monster geanalyseerd door Altic Dronten. (Opmerking, we noemen de teelt peen, is familie van de kruiden Dille en Koriander)

PP-aaltjes kruidenteelt

Aaltjesmonster kruiden. In dit monster is het aantal PP-aaltjes nul. Terzijde, van het Rotylenchus-aaltje hadden wij geen last)

Het zou kunnen zijn dat de voorteelt - voor de bessen (2008 - 2009) en de gerst (2010)- van Tagetes, inderdaad een aantal jaren een PP schoon perceel oplevert. Dit zou ook het hoge getal Trichodorus-aaltjes verklaren, immers deze vermenigvuldigen zich sterk op Tagetes.

Onderstaand monster tweede perceel Nemat, niet beregend en te laag geklepeld.

Aaltjes Houthuizerveld na Nemat

Aaltjesmonster HHV

Op dit veld blijken veel PP-aaltjes voor te komen. Of Nemat hier door de droogte - het perceel werd niet beregend - niet zijn werk heeft kunnen doen weten wij niet. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe effectief Nemat nu is op PP-aaltjes.

4 Knolvoet in Nemat

Knolvoet in Nemat

Knolvoet blijkt wel zeer goed te gedijen op Nemat

 

Knolvoet in Nemat II

Knolvoet in Nemat, geen optie voor de kruisbloemige kruiden zoals Rucola.

Tja, daar wij knolvoet-gevoelige kruiden zoals Rucola telen, is Nemat geen optie meer. Ondanks dat Rucola wel iets besmetting met Knolvoet kan hebben, is elke vermeerdering een probleem voor de toekomst. We hebben nog overwogen om in 2012 Nemat te telen in combinatie met Kalkstikstof - een kunstmest die Knolvoet enigzins in toom kan houden - maar teelttechnisch loop je dan wel tegen problemen aan, zeker als het warmer weer wordt. Je moet kalkstikstof inwerken en het liefst beregenen. En daarbij is kalkstikstof in de zomer geen pretje om te strooien.

5 Dramatische uitval gezaaide kruiden dille en koriander veroorzaakt door larven van de koolvlieg

Een rare plaag die optrad willen wij de lezer niet onthouden. De Nemat had vanaf begin april tot ongeveer juli op het perceel gegroeid. De teelt was inclusief klepelen en beregenen goed gelukt. De enkele onkruiden die erdoor waren gekomen kregen van het klepelen en de hergroei van Nemat zo'n klap dat we ze niet meer hebben gezien. De helft van het perceel hebben we toen weer geklepeld en direct ingefreesd. Daarna ingezaaid met de kruiden Dille en Koriander. En dat kwam zeer slecht op........

Wij snapten er helemaal niets van, alles was gedaan zoals we het altijd deden, inclusief beregenen na zaai. Totdat ik 's avonds, zo ongeveer "in great dispair" zeer zorgvuldig het gezaaide zaad begon op te "graven". En toen zag ik die wormpjes. Soms met twee / drie stuks een dillezaadje opetend. Soms met 4 / 5 een korianderzaadje leegvretend. tja, wat moet je dan? Helaas kan ik hier geen foto van laten zien, ik kreeg die wormpies niet op de foto.

Mertens B.V. gebeld of ze eens zouden willen komen kijken. Zij wisten het aanvankelijk ook niet, maar ze namen wel wormpjes mee. Tussendoor belden ze nog dat het vermoedelijk larven van de koolvlieg waren. Daarna gaven ze uitsluitsel, dat is het.

Dit blijkt dus wel degelijk iets te zijn waar wij in ieder geval rekening mee dienen te houden, ook met de tussenteelt van bijv. Bladrammanas. Immers dit is ook een koolachtige.

6 Onze conclusies m.b.t. Nemat in de kruiden teelt.

Voordelen:

- Snelle grondbedekker en forse wortelgroei in het begin, met name in het voorjaar. Mits 120 kg N en voldoende water! Diepere lagen dienen doorbroken te zijn!

- Goede doorgroei, wel doorschieters zoals het onkruid Melde in de gaten houden. Doorschieters maken veelal tegelijkertijd zaadvorming met de Nemat. Klepelen is dan het uitgelezen moment. (Nemat klepelen zodra de hauwen witte zaden bevatten) De hergroei is dan - onder goede omstandigheden - zeer goed te noemen. Wij hadden de Nemat in december !! nog prachtig op het veld staan. Kleine brandnetels hebben we niet meer gezien na het klepelen door de mooie hergroei. 40 kg N geeft nog een goede gewas-boost na klepelen. ( Zwavel niet vergeten!! )

- Nemat heeft - zoals meer koolachtigen, denk aan Bladrammanas - een allelopathisch effect, de onkruiddruk na Nemat is duidelijk minder, zelfs op straatgras.

- Bij goede voorwaarden - N ok, water ok, structuur ok, en ZWAVEL ok - een zeer fors gewas met op het oog een hoog droge stof gehalte.

- Middels bemonstering bleek de gift van 120 kg Stikstof ( na onderwerken Nemat ) teruggelopen te zijn naar 40 kg. Wel bleek in de herfstteelt van de kruiden Dille en Koriander nog enige stikstof-nalevering door de vertering. Zwavel was onvoldoende aanwezig, dient opnieuw te worden aangevuld.

- Er lijkt een effect te zijn op Rhizoctonia, zelfs bij een jong gewas.

- Er lijkt een onduidelijk effect op PP-aaltjes te zijn.

- Er is duidelijk een positief effect op de structuur, mede door de mooie doorworteling van zelfs kleigrond. Probeer in het begin droog te telen, voor maximale wortelvorming in dieper lagen.

- Zeer mooie drachtplant voor bijen en andere insecten. Zeker in de zomer als veel planten al uitgebloeid zijn.

Nadelen:

- Knolvoetgevoelig.

- Onkruiden zoals vogelmuur en kleine brandnetel kunnen een probleem zijn in late (herfst) zaai. ( Helaas heb ik hier geen foto van. Wij zaaiden 10 kg in augustus, dit bleek echt te weinig te zijn voor een onkruidonderdrukking )

- In droge periode is een forse watergift noodzakelijk vanwege de aaltjesbestrijding. Daarbij komt dit het gewas na het klepelen ten goede.

- Niet direct een ander gewas inzaaien na Nemat ivm mogelijke vraat door larven koolvlieg.

 

naar boven

Naar de homepage