Homepagina Kruiden

De kruidenkwekerij

Tuin en keuken kruiden assortiment

Kweken van kruiden

Oogst van verse kruiden

Onderzoek tbv kruiden teelt

Kruiden nieuwe ontwikkelingen 2010

Kruiden nieuwe ontwikkelingen 2011

Contact

Verkoop kruiden

Samenwerking kwekers tuin en keuken kruiden

Risico inventarisatie en evaluatie mbt verse kruiden

Diverse, aparte tuin en keuken kruiden

Linken naar andere kruiden pagina's
Ziekten en plagen in kruiden

 

Nieuwe ontwikkelingen 2011 mbt de kruiden teelt.

Gewasrotatie kruiden met een graan-achtige in de kruidenteelt, Japanse Haver, vervolg.

En een driedelige proef, Niet kerende grondbewerking, J-Haver, Nemat.

Inleiding:

Op een perceel, wat al een wat vaker gebruikt perceel was voor de kruidenteelt Dille en Koriander, besloten we een driedelige proef op te zetten.

- Wederom de inzet van de Diepzaai-klaarmaak-cultivator, een niet kerende grondbewerking.

- Inzet Japanse Haver, PP-aaltjes en consolidatie diepere grondlaag door beworteling Japanse Haver.

- Inzet Nemat, PP-aaltjes en Rhizoctonia bestrijding door onderwerken gewas, klepelen + freesen

 

Japanse Haver bleek dit jaar in de kruidenteelt een groot succes te zijn! Uiteraard is graan een welkome afwisseling in de kruidenteelt. Overwegend lip- en schermbloemige telen, zoals Mint, Oregano en Rozemarijn versus Dille en Koriander is nu ook niet alles. Afwisseling met Rucola, een kool achtige biedt niet genoeg perspectief, daarvoor is ons areaal Rucola te klein.

Ondanks dat ons de prijs van het zaadgoed tegenviel, Euro 2,50 en dat met 110 kg / hectare besloten we een aantal percelen vol te zaaien.

Een perceel had onze onverdeelde aandacht. Op dit perceel hadden we al vaker achter elkaar de kruiden Dille Koriander en Rucola geteeld, dus PP-aaltjes zouden er wel kunnen voorkomen. En, we hadden dit perceel enkel met de Diepzaaiklaarmaak machine bewerkt, c.q. geen kerende grondbewerking. Dit zowel in 2010 als in 2011. Terzijde, op dit perceel was in 2010 een super-compost van van Iersel aangebracht, omgerekend 20 ton / hectare, voornamelijk schimmeldominante- en protozoa -compost (Wormencompost)

We waren bijzonder geïnteresseerd of de haver de diepere lagen - die door de diepe grondbewerking beslist gebroken waren - zou kunnen consolideren. Immers, je kunt wel een diepere laag losmaken, maar wordt deze laag voldoende bezet door wortels om niet weer in elkaar te zakken.

Voor het zaaien werd de grond met de Diepzaai-cultivator bewerkt tot 40 cm diep, niet kerende grondbewerking. De haver werd gezaaid onder vrij droge omstandigheden. Toch kiemde het gewas snel en uniform.

Japanse Haver voldeed aan al onze verwachtingen. De Haver groeide in een zeer droge periode diep de grond in, tot 80 cm diep waren de wortels te vinden. Daarbij was de doorworteling enorm te noemen. Ook de gewaslengte was uitstekend te noemen en mede dankzij het droge weer traden bladschimmels niet op.

Uiteraard, om de PP-aaltjes uit hun tent te lokken, maakten we het perceel één maal goed nat.

Japanse Haver eind april 2011

Een perceeltje Japanse haver eind april 2011. Doordat we 110 kg zaad per hectare gebruikten is het onkruid goed onderdrukt.

Japanse Haver in de aar

Japanse Haver in de aar, foto 5 juni 2011.

Gewas staat er kerngezond bij. De gift stikstof was 120 kg / hectare, direct aan het begin. Ons inziens hoef je niet na te bemesten, de Haver vreet met zijn diepe wortelvorming alles op wat ie maar kan vinden. En je rijdt het gewas, tractor en spoorvorming, niet kapot met extra giften. Daarbij was de zaaidichtheid (110 kg Haver) en de N-gift (120 kg) perfect om al het onkruid er onder te drukken.

Japanse Haver klepelen en infreesen

Klepelen en freezen in een werkgang door Gebr. de Boer Lottum

Op 8 juni 2011 hebben we dit gewas laten klepelen en in freesen. Om de forse massa "kwijt te raken in de grond" moesten we 15 cm diep freesen. We hadden liever ondieper gefreesd.

Het hele perceel werd vervolgens ingezaaid met Nemat, als voorbereiding voor een herfstteelt met de kruiden Dille en Koriander. Doordat we op het andere perceel - waar de Nemat had gestaan ( Zie Nemat 2011, klik hier) - last kregen van de larven van de Koolvlieg, moesten we dit veld, waar de Nemat dus pas gezaaid was, helaas gebruiken voor de inzaai van Dille en Koriander. Zodoende is deze proef-opzet mislukt. We konden een klein baantje Nemat laten staan, waar in de herfst Koriander op gezaaid werd.

Op de gezaaide Dille en Koriander ( 21 juni tot 1 juli ) gaven we 50 kg N. Dit bleek voldoende, het gewas toonde mooi groen, de houdbaarheid was uitstekend.

Nadat de Dille en Koriander was geoogst hebben we dit perceel weer ingezaaid met een herfstteelt Koriander. Omdat we dit perceel inmiddels goed kennen wisten we dat we met stikstof rustig aan moesten doen. Immers dit perceel bleek in de herfst meestal voldoende stikstof na te leveren - mede ook uit de wormencompost 2010- en we verwachten ook nog stikstof uit de vertering van de Japanse haver. We besloten tot een gift van 50 kg in de vorm van Zwavelzure Ammonia, ZZA. Dit vanwege het feit dat Zwavel in de herfst - door regen spoelt dit snel uit - een zeer sterk beperkende factor kan zijn. En, ZZA laat de pH dalen waardoor Mangaantekort - dit perceel heeft een te hoge pH - minder voorkomt.

( 250 kg ZZA / hectare = 50 kg N / = 125 kg SO3 = 37 kg S )

De giften stikstof opgeteld laten een interessant beeld zien:

J Haver: 120 kg N, eerste teelt kruiden 50 kg N, tweede teelt kruiden 50 kg N = totaal 220 kg. Op deze wijze blijven we zeer ruim onder de norm vanuit de mestwetgeving ( 2 x 140 kg = 280 kg N, groenbemester niet mee berekend!

De herfstteelt Koriander bleek het uitstekend te doen. Ondanks de zeer late inzaai, 28 augustus, konden we een goed gewas oogsten. Door het uitblijven van vorst is van dit perceel in januari nog geoogst, iets wat wij nog nooit hebben meegemaakt. Helaas ontbrak het ons aan tijd om een aaltjesmonster te steken! De Rhizoctoniabesmetting was duidelijk minder dan in de eerste teelt. Vermoedelijk komt dit doordat de haver inmiddels verteerd was.

We kunnen enkele bruikbare conclusies trekken over de teelt van Japanse Haver in relatie tot de kruiden teelt.

1 Japanse Haver bleek een zeer mooi zaaibed na vertering achter te laten. Na twee weken waren de gewasresten voldoende verteerd om een goede inzaai mogelijk te maken met de kruiden Dille en Koriander. Sterker nog, dit zaaibed sloeg, door de aanwezigheid van veel organische massa, niet dicht na heftige regenbuien.

2 Wel zagen we plekken met Rhizoctonia verschijnen in de eerste zaai (21 juni - 1 juli) . Ergens was dit wel te verwachten, immers het ondergewerkte gewas is aan het verteren en daar zal een schimmel zoals Rhizoctonia ook wel aan deelnemen. Wij trekken dan ook een verband met de opmerking van Dr J.Postma - WUR - dat compost minstens 2 weken moet "rusten" alvorens in te zaaien, juist ivm de ontwikkeling van Rhizoctonia. Hetzelfde geldt waarschijnlijk dus ook voor pas ondergewerkte Haver.

3 Het baantje Nemat wat bleef staan kon niet voldoende beoordeeld worden op Rhizoctonia-bestrijding.

4 Japanse Haver consolideerd dieper losgemaakte bodemlagen uitstekend. Elke regenbui verdween met gemak de grond in.

5 Nalevering stikstof vanuit de startgift (120 kg N) blijkt meer dan voldoende te zijn.

 

Voordelen Japanse Haver in de Kruiden teelt

- Kiemt sterk en uniform, ook in droge omstandigheden.

- Prachtige diepe beworteling - mede door de niet kerende grondbewerking - en goed onder te werken, klepelen en freesen.

- Schitterend zaaibed na twee weken vertering. Zaaibed slaat niet dicht na regenbuien!

- Duidelijke stikstofnalevering tijdens / na vertering.

Nadelen

- Exorbitante zaadprijs, 2,5 Euro per kilo. En dat voor zaad wat per container uit Brazilië komt!

Naar de homepage